SZKOŁA PŁYWANIA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

Bielsko-Biała

 Jadwiga 609 989 940

  Tomasz 604 979 142

BOBAS Szkoła Pływania dla dzieci i niemowląt » Zasady uczestnictwa


 

 • Udział  w zajęciach jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia (telefon, e-mail) oraz ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia zajęć
 • Wykupienie karnetu gwarantuje miejsce na zajęciach w ustalonej grupie
 • Na ostatnich zajęciach w karnecie należy wykupić nowy karnet aby zachować miejsce w grupie
 • Brak ważnego karnetu zwalnia miejsce w grupie
 • Płatność za  zajęcia można dokonywać bezpośrednio przed zajęciami - w kasie gotówką lub przelewem na konto
  mBank 57 1140 2004 0000 3302 7581 9078 z dopiskiem: "Imię nazwisko dziecka, dzień i godzina zajęć"
 • Uregulowania cenowe określa cennik zajęć
 • Wszystkich uczestników obowiązuje wcześniejsze informowanie o nieobecności na zajęciach (telefon, e-mail)
 • Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 30 - 40 minut w zależności od grupy i godziny zajęć
 • Wejście do szatni możliwe jest na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
 • W zajeciach uczestniczy 1 rodzic (opiekun) z dzieckiem
 • Na terenie pływalni dzieko przebywa pod ścisłą opieką rodzica (opiekuna) - poruszanie się wymaga zachowania szczególnej ostrożności
 • Umieszczanie dziecka w wodzie odbywa się poprzez przekazanie dziecka z brzegu osobie znajdującej się w wodzie (dotyczy niemowląt)
 • Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego i ratownika jest zabronione
 • Jednorazowe pieluchy do wody zapewnia organizator zajęć
 • Przebieranie dzieci odbywa się w szatniach basenowych - jednorazowe pieluchy do wody nie mogą być ściągane dziecku po zajęciach na terenie niecki basenu
 • Osoby znajdujące sie na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń prowadzącego i ratownika
 • Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego
 • Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na zajęcia
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn niezależnych


WYMOGI PŁYWALNI:

 • Obowiązkowe czepki pływackie dla uczestników zajęć (nie dotyczy najmłodszych dzieci do ok. 4 lat)
 • Obowiązkowe jednorazowe pieluchy do wody dla dzieci (zapewnia organizator zajęć)
 • Zakaz pływalnia w szortach
 • Obowiązuje czyste, zamienne obuwie (klapki) - dotyczy również dzieci chodzących
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do skorzystania przed zajęciami z natrysku
 • Karmienie dzieci i niemowląt nie może odbywać się na terenie niecki basenowej
 • Na terenie basenu obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów