SZKOŁA PŁYWANIA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

Bielsko-Biała

 Jadwiga 609 989 940

  Tomasz 604 979 142

Polityka prywatności

 

INFORMACJA RODO

 

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Tomasz Gębala, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Pływania dla Dzieci i Niemowląt BOBAS Tomasz Gębala, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:
 
1. Administrator Danych Osobowych.
 
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Tomasz Gębala, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Pływania dla Dzieci i Niemowląt BOBAS Tomasz Gębala, tel. 604 979 142 e-mail. bobas@bobas –bielsko.pl
 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  
 
W sprawach związanych z Pani/a należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych lub powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych Jadwiga Haj-Gębalą tel. 609 989 940 e-mail: jjgebala@poczta.onet.pl
 
 
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych.
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach „Pracownicy, kandydaci do pracy, zleceniobiorcy”; „Klienci i  ich przedstawiciele prawni lub opiekunowie” wynika bezpośrednio z zawartej umowy, celem jej realizacji. ADO pozyskuje dane tylko na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane są w celu realizacji przedmiotu umowy i zapewnieniu bezpieczeństwa osób, których dane dotyczą.


 
4. Odbiorcy danych osobowych.
 
Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym w postaci podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO na podstawie odpowiedniego upoważnienia, po zapewnieniu dalszego bezpieczeństwa ich przetwarzania. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 
5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od ADO w stosunku do danych, które jej dotyczą:

 • dostępu do tych danych,
 • sprostowania tych danych,
 • usunięcia tych danych,
 • przeniesienia tych danych,
 • ograniczenia przetwarzania tych danych

 

Ponadto przysługuje Państwu, zgodnie z art. 17 RODO, prawo do „bycia zapomnianym”. Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

 

 1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
 2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
 3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
 4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
 5. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

 

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
6.  Okres przechowywania danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

 • okres obowiązywania umowy zawartej z ADO, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
 • okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacyjnych, jeśli możliwość ich przechowywania nie wynika z przepisów prawa.

 

7. Dostęp do polityki bezpieczeństwa informacji

 

W siedzibie ADO znajduje się do wglądu „Polityka bezpieczeństwa informacji” uwzględniająca szczególne procedury przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych.

 

 


 

Polityka cookies

Czym są pliki cookies?
 
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Cookies to małe pliki, które serwer internetowy zapisuje na komputerze, gdy strona jest odwiedzana przez użytkownika.
 
Do czego służą te pliki?
 

 • Cookies sprawiają, że strona jest bardziej użyteczna i funkcjonalna

 
Cele w jakich wykorzystujemy cookies
 

 • Uwierzytelnienie użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 
Jakich plików cookies używamy?
 

 • Sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • Stałe - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 
Stosowane przez nas cookies są bezpieczne i w żaden sposób nie szkodzą użytkownikowi, nie przechowują danych osobowych oraz innych poufnych informacji.
 
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies